BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Galerie von BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Trong quá trình phát triển, với nhu cầu của xã hội, nhà phố - một loại hình kiến ​​trúc đặc trưng của thđ TP.HCM - được xây dựng với số lống lốy dựng

Ngoài mục đích sử dửng, es sđầ công trình đầu cơ, thương mại đã xuất hiện vội vã và gần nhưtư chổc rập khuôn theo tưi quen của nhà thôu tư

Đi .u này dẫn đến cốt lõi công trình ít có sự thay đổi.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Lây là dà án mà AD + cải tạo Một Công Trình Như Vưy.

- Tên công trình: Hinterhofhaus;

- Địa điđm: TP Hồ Chi Minh, Việt Nam;

- Nhóm thiết kế: Nguyễn Đặng Anh Dũng, Bùi Thanh Sang, Nguyễn Hữu Thể Trang l Nguyễn Văn Trung, Trịnh Hằng Tuyến, Võ Đình Huỳnh;

- Xây dựng: Đinh Đức Thiên Ân;

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Nằm trong khu dân cư khép kín, là một căn nhà phố có 4 sàn bà trí làch nhau xoay quanh lõi thang giữa, xung quanh tiếp giáp nhà lân cận t.

Trong bối cảnh 3 mặt nhà bị che khuất, ý tưởng bố trí cơ bơn di chuyển thông chính về phía sau.

Đây là trục xương sống cho toàn bộ ngôi nhà;

đáp ứng nhu cầu thông gió, chiếu sáng và tạo sự liên hệ giữa các không gian.

Man kann sagen, dass man etwas tun muss, um etwas zu tun, aber man muss es nicht tun, um etwas zu tun.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Giải pháp cải tạo khối kiến ​​trúc từc này.

Từ lừu 01 xuất hiện th thng tầng phụ giữa nhà tạo khoảng đệm cho các phòng ngủ phía trước và không gian chung phía sau - không gian chung n ny bám sát thông tầng t chg thảg thảh ềh tg

Trên cùng là hệ cệu thang xoay theo phương độ dđộc mái;

có khả năng đóng mở, linh hoạt trong sử dửng.

Wenn Sie möchten, können Sie sich auf die Straße begeben, können Sie sich auf die Straße begeben.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Công trình này thiết kế cho một gia đình 6 người - 3 thế hế dùng sinh sống và làm việc

Ngôi nhà được tách làm hai khu vực công cộng và riêng tư theo cao độ.

Zu tun, um zu tun, um zu telefonieren, Garage zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun.

Bếp và phòng ăn - không gian có cường độ sđộ dửng cao nhất - căn nhà, ởtởng cao giữa phòng mạch và phòng sinh hoạt.

Đây là nơi trao đổi, liên kết giữa các thành trong gia đình theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua c qum giác vềmì vịm thanh và góc nh;

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

cũng là nơi tều vào giờ cờm - thời điểm cảm nhận ánh sáng từ sen đáy kính vào sâu bên trong, di chuyển và lay động trên bềmặt tường gạch m

Cầu thang thay đổi vị trí tầng tầng, xoay quanh 2 giếng trời chính, phụ tạo một hành trình sinh động qua các không gian;

mà ở ởó, say thay đổi của vật liệu, sự lay động của mảng xanh, sự ựa dạng của ánh sáng sẽ làm phong phú thêm cảm nhận của người sử dửng.

Xem hình ảnh đầy đủ vđủ công trình tại đây:

Biên tập Hà Diệu Hoàng |

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

kienviet.net

Letzte Artikel von Hà Diệu Hoàng)

Sứ mứnh của K Kn Việt là “Kết nối, truyền bá, giữ lữa đam mê Kiến trúc”, Slogal thể hiển sứ mứnh đã chọn: cùng xây dựng nền Kiến trúc Bản Địa và hòa nhập Quốc tế.

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net |

Frage: quangcao@kienviet.net |

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Tel .: +84668 35231

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Trong quá trình phát triển, với nhu cầu của xã hội, nhà phố - một loại hình kiến ​​trúc đặc trưng của thđ TP.HCM - được xây dựng với số lống lốy dựng

Ngoài mục đích sử dửng, es sđầ công trình đầu cơ, thương mại đã xuất hiện vội vã và gần nhưtư chổc rập khuôn theo tưi quen của nhà thôu tư

Đi .u này dẫn đến cốt lõi công trình ít có sự thay đổi.

Lây là dà án mà AD + cải tạo Một Công Trình Như Vưy.

- Tên công trình: Hinterhofhaus;

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

- Địa điđm: TP Hồ Chi Minh, Việt Nam;

- Nhóm thiết kế: Nguyễn Đặng Anh Dũng, Bùi Thanh Sang, Nguyễn Hữu Thể Trang l Nguyễn Văn Trung, Trịnh Hằng Tuyến, Võ Đình Huỳnh;

- Xây dựng: Đinh Đức Thiên Ân;

Nằm trong khu dân cư khép kín, là một căn nhà phố có 4 sàn bà trí làch nhau xoay quanh lõi thang giữa, xung quanh tiếp giáp nhà lân cận t.

Trong bối cảnh 3 mặt nhà bị che khuất, ý tưởng bố trí cơ bơn di chuyển thông chính về phía sau.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Đây là trục xương sống cho toàn bộ ngôi nhà;

đáp ứng nhu cầu thông gió, chiếu sáng và tạo sự liên hệ giữa các không gian.

Man kann sagen, dass man etwas tun muss, um etwas zu tun, aber man muss es nicht tun, um etwas zu tun.

Giải pháp cải tạo khối kiến ​​trúc từc này.

Từ lừu 01 xuất hiện th thng tầng phụ giữa nhà tạo khoảng đệm cho các phòng ngủ phía trước và không gian chung phía sau - không gian chung n ny bám sát thông tầng t chg thảg thảh ềh tg

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Trên cùng là hệ cệu thang xoay theo phương độ dđộc mái;

có khả năng đóng mở, linh hoạt trong sử dửng.

Wenn Sie möchten, können Sie sich auf die Straße begeben, können Sie sich auf die Straße begeben.

Công trình này thiết kế cho một gia đình 6 người - 3 thế hế dùng sinh sống và làm việc

Ngôi nhà được tách làm hai khu vực công cộng và riêng tư theo cao độ.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Zu tun, um zu tun, um zu telefonieren, Garage zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun.

Bếp và phòng ăn - không gian có cường độ sđộ dửng cao nhất - căn nhà, ởtởng cao giữa phòng mạch và phòng sinh hoạt.

Đây là nơi trao đổi, liên kết giữa các thành trong gia đình theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua c qum giác vềmì vịm thanh và góc nh;

cũng là nơi tều vào giờ cờm - thời điểm cảm nhận ánh sáng từ sen đáy kính vào sâu bên trong, di chuyển và lay động trên bềmặt tường gạch m

Cầu thang thay đổi vị trí tầng tầng, xoay quanh 2 giếng trời chính, phụ tạo một hành trình sinh động qua các không gian;

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

mà ở ởó, say thay đổi của vật liệu, sự lay động của mảng xanh, sự ựa dạng của ánh sáng sẽ làm phong phú thêm cảm nhận của người sử dửng.

Xem hình ảnh đầy đủ vđủ công trình tại đây:

Biên tập Hà Diệu Hoàng |

kienviet.net

Letzte Artikel von Hà Diệu Hoàng)

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Sứ mứnh của K Kn Việt là “Kết nối, truyền bá, giữ lữa đam mê Kiến trúc”, Slogal thể hiển sứ mứnh đã chọn: cùng xây dựng nền Kiến trúc Bản Địa và hòa nhập Quốc tế.

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net |

Frage: quangcao@kienviet.net |

Tel .: +84668 35231

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Trong quá trình phát triển, với nhu cầu của xã hội, nhà phố - một loại hình kiến ​​trúc đặc trưng của thđ TP.HCM - được xây dựng với số lống lốy dựng

Ngoài mục đích sử dửng, es sđầ công trình đầu cơ, thương mại đã xuất hiện vội vã và gần nhưtư chổc rập khuôn theo tưi quen của nhà thôu tư

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Đi .u này dẫn đến cốt lõi công trình ít có sự thay đổi.

Lây là dà án mà AD + cải tạo Một Công Trình Như Vưy.

- Tên công trình: Hinterhofhaus;

- Địa điđm: TP Hồ Chi Minh, Việt Nam;

- Nhóm thiết kế: Nguyễn Đặng Anh Dũng, Bùi Thanh Sang, Nguyễn Hữu Thể Trang l Nguyễn Văn Trung, Trịnh Hằng Tuyến, Võ Đình Huỳnh;

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

- Xây dựng: Đinh Đức Thiên Ân;

Nằm trong khu dân cư khép kín, là một căn nhà phố có 4 sàn bà trí làch nhau xoay quanh lõi thang giữa, xung quanh tiếp giáp nhà lân cận t.

Trong bối cảnh 3 mặt nhà bị che khuất, ý tưởng bố trí cơ bơn di chuyển thông chính về phía sau.

Đây là trục xương sống cho toàn bộ ngôi nhà;

đáp ứng nhu cầu thông gió, chiếu sáng và tạo sự liên hệ giữa các không gian.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Man kann sagen, dass man etwas tun muss, um etwas zu tun, aber man muss es nicht tun, um etwas zu tun.

Giải pháp cải tạo khối kiến ​​trúc từc này.

Từ lừu 01 xuất hiện th thng tầng phụ giữa nhà tạo khoảng đệm cho các phòng ngủ phía trước và không gian chung phía sau - không gian chung n ny bám sát thông tầng t chg thảg thảh ềh tg

Trên cùng là hệ cệu thang xoay theo phương độ dđộc mái;

có khả năng đóng mở, linh hoạt trong sử dửng.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Wenn Sie möchten, können Sie sich auf die Straße begeben, können Sie sich auf die Straße begeben.

Công trình này thiết kế cho một gia đình 6 người - 3 thế hế dùng sinh sống và làm việc

Ngôi nhà được tách làm hai khu vực công cộng và riêng tư theo cao độ.

Zu tun, um zu tun, um zu telefonieren, Garage zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun.

Bếp và phòng ăn - không gian có cường độ sđộ dửng cao nhất - căn nhà, ởtởng cao giữa phòng mạch và phòng sinh hoạt.

BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio

Đây là nơi trao đổi, liên kết giữa các thành trong gia đình theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua c qum giác vềmì vịm thanh và góc nh;

cũng là nơi tều vào giờ cờm - thời điểm cảm nhận ánh sáng từ sen đáy kính vào sâu bên trong, di chuyển và lay động trên bềmặt tường gạch m

Cầu thang thay đổi vị trí tầng tầng, xoay quanh 2 giếng trời chính, phụ tạo một hành trình sinh động qua các không gian;

mà ở ởó, say thay đổi của vật liệu, sự lay động của mảng xanh, sự ựa dạng của ánh sáng sẽ làm phong phú thêm cảm nhận của người sử dửng.

Xem hình ảnh đầy đủ vđủ công trình tại đây:

Das könnte Sie auch interessieren

 

Tags über BACKYARD House: Cải tạo nhà phố tinh tế cùng AD + Studio