Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Galerie von Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

NH Village Architects, die in Gutter House in 210m2 in Phù Cừ, Hưng Yên - Một Khu in Hóc nổi ti hng in Hóa Canh Tác Lúa Nước.

Khách hàng đến từ vùng nông thôn và luôn sử dướng nước trong cuộc sống hàng ngày nên khi xây ngôi nhà mới hà muọn có thụn dụng nước mưa càng nhi.

- Tên công trình: Dachrinnenhaus

- Kiến trúc sư: Trần Đại Nghĩa

- NH Village Architects

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

- Địa điđm xây dựng: Hưng Yên

Bên thiết kế có phương án đưa những bể nểc mưa quen thuộc trong cảnh quan nônh Việt Nam vào mô hình nhà ống hiện đại.

Hình ảnh quen thuộc của bể chểa nước mưa ở góc sânhà truyền thống được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Mái nhà được das kế chia ra hai phain dạng hình cánh bướm vưới máng xối tích hợp với dầm nhà cỡ lỡn.

Tảt cả các yếu tố thu nước như máng xối, bể chểa nước và ống thoát nước đều có thể nhìn thấy được.

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Cầu thang được đặt ở trung tâm, liên kỗt với mỗi tầng để mđểi người ở bên trong có thể nhìn thấy mái nhà và cảnh quan bên ngoài ó có thắ ngắm mư m

Ngoài nước, ngôi nhà được das kann man nicht sagen wie man es tut

Dies kann man tun, wenn man den Namen eines Phönikers annimmt, oder wenn man ein Verbot für einen Hai hat, kann man ihn tun, wenn man einen Phönikier annimmt, wenn man einen Phönikier annimmt, wenn man den Namen eines Phönikiers annimmt, oder wenn man einen Phönikier annimmt.

M cht tiền chính của ngôi nhà đối mặt với hướng Tây Bắc, do đó khá nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.

Mặt tiền hai lớp đem lại sự riêng tư cho chủ nhà và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều kiện thời t bất lợi: bức xạ mạt trời quá nhihu v v mạt.

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Letzte Artikel von Trần Minh Phương)

Sứ mứnh của K Kn Việt là “Kết nối, truyền bá, giữ lữa đam mê Kiến trúc”, Slogal thể hiển sứ mứnh đã chọn: cùng xây dựng nền Kiến trúc Bản Địa và hòa nhập Quốc tế.

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net |

Frage: quangcao@kienviet.net |

Tel .: +84668 35231

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net

NH Village Architects, die in Gutter House in 210m2 in Phù Cừ, Hưng Yên - Một Khu in Hóc nổi ti hng in Hóa Canh Tác Lúa Nước.

Khách hàng đến từ vùng nông thôn và luôn sử dướng nước trong cuộc sống hàng ngày nên khi xây ngôi nhà mới hà muọn có thụn dụng nước mưa càng nhi.

- Tên công trình: Dachrinnenhaus

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

- Kiến trúc sư: Trần Đại Nghĩa

- NH Village Architects

- Địa điđm xây dựng: Hưng Yên

Bên thiết kế có phương án đưa những bể nểc mưa quen thuộc trong cảnh quan nônh Việt Nam vào mô hình nhà ống hiện đại.

Hình ảnh quen thuộc của bể chểa nước mưa ở góc sânhà truyền thống được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Mái nhà được das kế chia ra hai phain dạng hình cánh bướm vưới máng xối tích hợp với dầm nhà cỡ lỡn.

Tảt cả các yếu tố thu nước như máng xối, bể chểa nước và ống thoát nước đều có thể nhìn thấy được.

Cầu thang được đặt ở trung tâm, liên kỗt với mỗi tầng để mđểi người ở bên trong có thể nhìn thấy mái nhà và cảnh quan bên ngoài ó có thắ ngắm mư m

Ngoài nước, ngôi nhà được das kann man nicht sagen wie man es tut

Dies kann man tun, wenn man den Namen eines Phönikers annimmt, oder wenn man ein Verbot für einen Hai hat, kann man ihn tun, wenn man einen Phönikier annimmt, wenn man einen Phönikier annimmt, wenn man den Namen eines Phönikiers annimmt, oder wenn man einen Phönikier annimmt.

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

M cht tiền chính của ngôi nhà đối mặt với hướng Tây Bắc, do đó khá nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.

Mặt tiền hai lớp đem lại sự riêng tư cho chủ nhà và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều kiện thời t bất lợi: bức xạ mạt trời quá nhihu v v mạt.

Letzte Artikel von Trần Minh Phương)

Sứ mứnh của K Kn Việt là “Kết nối, truyền bá, giữ lữa đam mê Kiến trúc”, Slogal thể hiển sứ mứnh đã chọn: cùng xây dựng nền Kiến trúc Bản Địa và hòa nhập Quốc tế.

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net |

Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus

Frage: quangcao@kienviet.net |

Tel .: +84668 35231

Liên hệ: hoiktsvn@kienviet.net

NH Village Architects, die in Gutter House in 210m2 in Phù Cừ, Hưng Yên - Một Khu in Hóc nổi ti hng in Hóa Canh Tác Lúa Nước.

Das könnte Sie auch interessieren

 

Tags über Nhà cho mưa - Dachrinnenhaus